sociaal circus in Amsterdam
logo Stichting AIM

Stichting AIM

Een visie op sociaal circus als bewegingskunst en persoonlijke ontwikkeling


Circus Arts in Motion

Het Circus heeft een lange traditie en kent vele verschijningsvormen en Circusinitiatieven. Het Circus staat voor verbinding vakmanschap verbeelding kwaliteit en ondernemerschap. Het circus is van alle culturen en bied een schat aan mogelijkheden.Circus Arts in Motion zet het circus bewust in om tot verdere persoonlijke groei en sociale betrokkenheid van de deelnemers te komen. Circus AIM stelt zich tot doel om de (verborgen) talenten van een ieder kind te herkennen en schept de voorwaarden om een klimaat te creëren waarin de deelnemers zich optimaal kunnen ontplooien.

Door de diversiteit aan technieken van grond en luchtakrobatiek tot jongleren tot allerlei evenwichtsdiciplines maar ook door het geleerde te tonen aan het publiek is het een middel bij uitstek om te werken aan de creatieve, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van de deelnemers. Het ontdekken van je eigen en elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden het vinden van oplossingen het leren samenwerken met anderen zijn kleine diamanten.

Circus Arts in Motion maakt uitsluitend gebruik van professionele docenten en heeft als specialisatie projecten die onder de noemer sociaal circus bekend zijn.

Visie op Sociaal Circus & Circus Arts in Motion

Sociaal Circus is een innovatief middel voor educatie en sociale 'inclusie' van kinderen, jongeren en volwassenen met minder mogelijkheden. Het is het inzetten van circus om mogelijkheden en talenten van kinderen en jongeren uit speciale doelgroepen te stimuleren en te vergroten. Circus AIM is een initiatief van Stichting Arst In Motion om Sociaal Circus te promoten. Bestuur, staf en samenwerkingspartners van Circus AIM zijn de afgelopen 25 jaar gespecialiseerd in Sociaal Circus en zijn medeontwikkelaar van het internationale curriculum dat opleidt tot Sociaal Circusdocent. Circustransformation www.

Sociaal Circus heeft zich in de afgelopen vijftig jaar ontwikkelt vanuit de praktijk. In Nederland heeft Circus Elleboog uit Amsterdam daar een belangrijke rol in gespeeld. Elleboog is een van de oudste circusscholen van Europa en de oudste van Nederland, en het kon daardoor een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van Sociaal Circus in Europa. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de internationale uitwisseling om te komen tot een curriculum voor Sociaal Circus Docent.

Circus Werkt!

In 2008 ontstond binnen Elleboog de behoefte om de visie en missie van het het werkveld in te kaart te brengen, en te bepalen waar Elleboog stond en waar het naar toe wilde gaan. Samen met mijn collega’s Amandus van den Elshout en Adriënne van Hilten, hebben we Circus Werkt! gemaakt, een beschrijving van de methodiek en didactiek van Elleboog, zowel van het technische gedeelte als van het sociaal circus.

Wat is Sociaal Circus?

Binnen Sociaal Circus staat de sociale en emotionele ontwikkeling van jonge mensen centraal. Daarbij ligt de nadruk in eerste instantie op het proces dat wordt doorlopen. Het resultaat volgt daar vanzelf uit. Door spelvormen als uitgangspunt te nemen kan worden geexperimenteerd met nieuwe bewegingsvormen en technieken, door training worden bekende vormen en technieken uitgebouwd en geperfectioneerd, door het geven van presentaties kan het geleerde worden getoond. Het individuele leerproces vindt op verschillende niveaus plaats. Ieder heeft zijn eigen leerproces en werkpunten. Die individuele ontwikkeling speelt zich altijd af tegen de achtergrond van een groepsproces waarin we samenwerken, de interactie met elkaar aangaan, van elkaar leren en elkaar leren vertrouwen. Spel, oefenen en presenteren versterken dit proces waarin jonge mensen middels circus theater de kans krijgen om fysiek en mentaal, creatief en sociaal te groeien in een veilige omgeving. Recreatie is in die zin een continue proces van steeds weer opnieuw jezelf scheppen, verbeteren en verdiepen waarbij spelplezier hand in hand gaat met ontwikkeling en resultaat.